VNPAY miễn phí dịch vụ VNPAY-QR cho doanh nghiệp


VNPAY miễn phí 3 tháng sử dụng dịch vụ VNPAY-QR nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau ảnh hưởng của Covid-19. 

source https://vnexpress.net/vnpay-mien-phi-dich-vu-vnpay-qr-cho-doanh-nghiep-4094863.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này