Viễn cảnh nếu con người nhỏ bằng nguyên tử


Nếu con người có kích cỡ chỉ một đơn vị cơ bản của vật chất, việc du hành không gian sẽ trở thành "nhiệm vụ bất khả thi".

source https://vnexpress.net/vien-canh-neu-con-nguoi-nho-bang-nguyen-tu-4098511.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này