Trái phiếu doanh nghiệp tăng ‘nóng’


Lượng trái phiếu phát hành trong tháng 4 đạt hơn 30.120 tỷ đồng, chỉ kém cả quý đầu năm khoảng 5.000 tỷ đồng. 

source https://vnexpress.net/trai-phieu-doanh-nghiep-tang-nong-4104952.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này