Trắc nghiệm dạng số nhiều của danh từ


Dạng số nhiều của 'potato', 'casino' hay 'volcano' là gì? Bạn cần thêm 's' hay 'es' vào sau mỗi từ đó?

source https://vnexpress.net/trac-nghiem-dang-so-nhieu-cua-danh-tu-4098981.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này