Quạ đen vặt lông gấu trúc để làm tổ


Nhân lúc gấu trúc ở sở thú Bắc Kinh không để ý, quạ đen rủ đồng bọn xuống vặt trộm lông để làm tổ. 

source https://vnexpress.net/qua-den-vat-long-gau-truc-de-lam-to-4097277.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này