Phòng thí nghiệm của các sản phẩm tương lai


Chris Harrison, 35 tuổi, Giám đốc Viện nghiên cứu Tương tác con người và máy tính, cho rằng, nghiên cứu công nghệ là làm việc trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng.

source https://vnexpress.net/phong-thi-nghiem-cua-cac-san-pham-tuong-lai-4093984.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này