Phân biệt 'wish' và 'would rather'


"I _____ they had shown a bit more respect in the last meeting", bạn sẽ điền "wish" hay "would rather" vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-wish-va-would-rather-4107834.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này