Phân biệt 'for' và 'to'


Cả "for" và "to" đều chỉ mục đích nhưng bạn sẽ chọn giới từ nào để điền vào chỗ trống trong câu "I needed to be alone ___ (relax)"?

source https://vnexpress.net/phan-biet-for-va-to-4107505.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này