Phân biệt câu gợi ý và câu mệnh lệnh


"_____ to the party. I'm very tired and I want to go to bed", bạn sẽ điền "Let's not go" hay "Don't go" vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-cau-goi-y-va-cau-menh-lenh-4093400.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này