Phân biệt 'all' và 'both'


"The teacher sent _____ home", bạn sẽ chọn "all of them" hay "them both" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-all-va-both-4094641.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này