Ông Trịnh Văn Quyết bán tiếp 28 triệu cổ phiếu ROS


Giao dịch thoái 28,2 triệu cổ phiếu vừa được ông Trịnh Văn Quyết thực hiện mới đây với lý do "giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty".

source https://vnexpress.net/ong-trinh-van-quyet-ban-tiep-28-trieu-co-phieu-ros-4107601.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này