Luyện tập về vị trí của trạng từ trong câu


"She hardly ever gets angry" hay "She gets angry hardly ever" là câu sử dụng đúng vị trí của trạng từ "hardly"?

source https://vnexpress.net/luyen-tap-ve-vi-tri-cua-trang-tu-trong-cau-4101405.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này