Luyện tập về câu gián tiếp


"'Where did you eat?' ⇒ Sam asked me ______", bạn hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống bằng cách viết lại câu hỏi trực tiếp thành gián tiếp.

source https://vnexpress.net/luyen-tap-ve-cau-gian-tiep-4098359.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này