Luyện tập về câu chủ động, bị động


"A lot of measures (take) to fix the economy", bạn sẽ chia động từ "take" trong ngoặc ở thì nào và theo dạng bị động hay chủ động?

source https://vnexpress.net/luyen-tap-ve-cau-chu-dong-bi-dong-4100146.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này