European Tour lên kế hoạch tái đấu


Lộ trình mở cửa trở lại của European Tour tính đến việc tổ chức thêm giải và lập hàng rào phòng dịch.

source https://vnexpress.net/european-tour-len-ke-hoach-tai-dau-4103749.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này