Duyệt quy hoạch siêu đô thị 600.000 dân ở Hòa Lạc


Thủ tướng vừa phê duyệt quy hoạch Hoà Lạc thành đô thị khoa học công nghệ với dự kiến năm 2030, đáp ứng nhà ở cho 600.000 dân.

source https://vnexpress.net/duyet-quy-hoach-sieu-do-thi-600-000-dan-o-hoa-lac-4107625.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này