Covid-19 ‘bào mòn’ thu ngân sách


Ngân sách bị ảnh hưởng rõ nét trong tháng 4 khi thu nội địa giảm gần 25% trong khi Chính phủ vẫn phải tăng chi tiêu vì các biện pháp chống dịch.

source https://vnexpress.net/covid-19-bao-mon-thu-ngan-sach-4097916.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này