Có thể kiện công ty vì bị sa thải khi đang mang thai?

Vì tôi mang thai 6 tháng, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. (Lan Oanh)

source https://vnexpress.net/co-the-kien-cong-ty-vi-bi-sa-thai-khi-dang-mang-thai-4087865.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này