Chính sách kích cầu của chủ đầu tư The Zen Residence


Chủ đầu tư áp dụng chính sách "3 không": không thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng, không mất lãi suất trả chậm, không chứng minh tài chính.

source https://vnexpress.net/chinh-sach-kich-cau-cua-chu-dau-tu-the-zen-residence-4100150.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này