Chênh lệch áp suất


Đặt miệng chai có nhiệt độ cao vào âu nước lạnh, chai sẽ như có lực hút để thu nước vào.

source https://kidlab.vnexpress.net/chenh-lech-ap-suat-4104892.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này