Cách vaccine phế cầu khuẩn hoạt động


Phế cầu khuẩn có thể gây nhiêm trùng tai, phổi, máu và não, do đó, tiêm phòng là việc đặc biệt quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi mầm bệnh. 

source https://vnexpress.net/vaccine/cach-vaccine-phe-cau-khuan-hoat-dong-4106064.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này