Bài tập về cách dùng của 'used to'


"When we were children we used (go) skiing every winter", bạn sẽ chia động từ "go" trong ngoặc như thế nào khi nó đi từ "used"?

source https://vnexpress.net/bai-tap-ve-cach-dung-cua-used-to-4095275.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này