Bài tập kiểm tra thị lực


Bài tập được thiết kế ba phần, gồm nhận biết màu sắc khác biệt, tìm chữ số và hình ảnh con vật giúp bạn tự kiểm tra thị lực. 

source https://vnexpress.net/bai-tap-kiem-tra-thi-luc-4098208.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này