Bác sĩ Việt theo đuổi nguyên tắc chăm sóc răng miệng của người Nhật


Làm việc với bác sĩ nha khoa Nhật Bản, tiến sĩ Lâm Đại Phong tâm đắc nguyên tắc 80/20, là 80 tuổi giữ ít nhất 20 răng trên cung hàm.

source https://vnexpress.net/bac-si-viet-theo-duoi-nguyen-tac-cham-soc-rang-mieng-cua-nguoi-nhat-4101111.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này