Ảnh chụp hành tinh chào đời


Kính thiên văn rất lớn (VLT) của Đài quan sát Paranal ở Chile ghi lại hình ảnh một ngoại hành tinh đang hình thành xung quanh ngôi sao AB Aurigae.

source https://vnexpress.net/anh-chup-hanh-tinh-chao-doi-4102669.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này