AI đang thay đổi ngành công nghiệp Hollywood


AI được áp dụng trong hầu hết các khâu sản xuất phim, từ tạo nhân vật kỹ thuật số đến phân tích phản ứng của người xem…

source https://vnexpress.net/ai-dang-thay-doi-nganh-cong-nghiep-hollywood-4100170.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này