3 ngày khám phá đại ngàn


Cưỡi voi Buôn Đôn, chèo thuyền độc mộc hồ Lăk, khám phá cụm thác trên dòng Serepôk là hoạt động vui chơi chính trong lịch trình 3 ngày 2 đêm. 

source https://vnexpress.net/3-ngay-kham-pha-dai-ngan-4101794.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này