Xây tháp đậu


Tháp được dựng lên từ bốn hạt đậu kết nối với nhau nhờ các que tăm, khi trọng tâm cân bằng, tháp sẽ đứng vững.

source https://kidlab.vnexpress.net/xay-thap-dau-4087320.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này