Vinamilk xuất lô sữa đặc đầu tiên sang Trung Quốc


Vượt qua các trở ngại do Covid, Vinamilk hoàn tất việc sản xuất để xuất lô sữa đặc Ông Thọ đầu tiên sang Trung Quốc, chỉ sau 2 tháng kể từ ngày nhận mã số chính thức.

source https://vnexpress.net/vinamilk-xuat-lo-sua-dac-dau-tien-sang-trung-quoc-4086705.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này