Trước Đại hội XIII


Trả lời câu hỏi về kinh tế Việt Nam trong hội thảo online mới đây, tôi cho rằng năm nay chúng ta sẽ mất khoảng 1% GDP.

source https://vnexpress.net/truoc-dai-hoi-xiii-4090521.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này