Trở về sự cơ bản

Những yếu tố và giá trị cơ bản sẽ giúp người ta tồn tại và vượt qua khủng hoảng. Tôi nhìn thấy điều đó trong bạn bè của mình.

source https://vnexpress.net/tro-ve-su-co-ban-4080657.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này