Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh


"The company ____ chairman was sacked last week has called in the receivers". Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống?

source https://vnexpress.net/trac-nghiem-ngu-phap-tieng-anh-4084625.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này