So sánh kích thước các loại virus


Virus Parvo có kích thước nhỏ với 17nm, trong khi virus corona 90nm, virus đậu mùa 360nm.

source https://vnexpress.net/vaccine/so-sanh-kich-thuoc-cac-loai-virus-4089003.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này