Phân biệt 'will' và 'be going to'


"A: What (do) after you graduate. B: I (travel) around the world", bạn hãy chia động từ trong ngoặc phù hợp với một trong hai cấu trúc "will" hoặc "be going to".

source https://vnexpress.net/phan-biet-will-va-be-going-to-4091624.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này