Phân biệt trạng từ và tính từ


"He normally drives very _____", bạn sẽ dùng "fast", "fastly" hay "slow" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-trang-tu-va-tinh-tu-4089297.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này