Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn


"I (break) the vase while I (clean) the bookshelf", bạn sẽ chia động từ nào ở thì quá khứ đơn, động từ nào ở thì quá khứ tiếp diễn trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-thi-qua-khu-don-va-qua-khu-tiep-dien-4082897.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này