Phân biệt động từ dạng 'to V' và thêm đuôi 'ing'


"I hope (find) a good lawyer", bạn sẽ chia động từ trong ngoặc là "to find" hay "finding"? 

source https://vnexpress.net/phan-biet-dong-tu-dang-to-v-va-them-duoi-ing-4086714.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này