Phân biệt 'had better' và 'should'


"They _____ a solution soon, or it'll be too late", bạn sẽ chọn "had better find" hay "should find" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-had-better-va-should-4082294.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này