Phân biệt cách dùng động từ 'go'


"Do you want to go (run) with me in the park?", dựa vào cách dùng của động từ "go", bạn sẽ chia động từ "run" trong câu trên như thế nào?

source https://vnexpress.net/phan-biet-cach-dung-dong-tu-go-4084087.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này