Phân biệt các thì tiếng Anh


"You (go) out this weekend?", bạn sẽ chia động từ "go" của câu trên ở thì tương lai đơn hay theo cấu trúc "be going to"?

source https://vnexpress.net/giao-duc/phan-biet-cac-thi-tieng-anh-4079208.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này