Phân biệt ba giới từ chỉ thời gian


"I don't work _____ Christmas day", bạn sẽ chọn giới từ "at", "in" hay "on" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/phan-biet-ba-gioi-tu-chi-thoi-gian-4087042.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này