Phân biệt 'although', 'however' và 'because'


Bạn sẽ chọn "although", "however" hay "because" để điền vào chỗ trống trong câu "We need to buy a new car. _____, we can't afford it right now."

source https://vnexpress.net/phan-biet-although-however-va-because-4088699.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này