Đo khả năng sử dụng giới từ tiếng Anh


"The trouble ______ him is that he never knows when to keep quiet". Bạn cần điền giới từ nào vào chỗ trống?

source https://vnexpress.net/do-kha-nang-su-dung-gioi-tu-tieng-anh-4090418.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này