Nhộng sâu muồng Tây Nguyên


Nếu miền tây nổi tiếng với đuông dừa thì vùng đất Tây Nguyên có nhộng sâu muồng - món ăn không dành cho người “yếu tim”.

source https://vnexpress.net/nhong-sau-muong-tay-nguyen-4078941.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này