Nghĩ lại về Trái đất

Nếu mọi người đều đang sống như tôi thì gần 8 quả địa cầu mới chịu đựng nổi. Mà chúng ta lại chỉ có một Trái đất.

source https://vnexpress.net/nghi-lai-ve-trai-dat-4085951.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này