Nga cách ly hàng nghìn binh sĩ tham gia duyệt binh


Hàng nghìn binh sĩ huấn luyện cho lễ Duyệt binh Chiến thắng tại Moskva phải cách ly hai tuần sau khi trở về đơn vị nhằm đề phòng Covid-19.

source https://vnexpress.net/nga-cach-ly-hang-nghin-binh-si-tham-gia-duyet-binh-4087694.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này