Năm sai lầm khiến trẻ không giỏi tiếng Anh


Cô Moon Nguyen, thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Mỹ, chia sẻ những sai lầm khiến trẻ khó "bứt phá" tiếng Anh khi học tại Việt Nam.

source https://vnexpress.net/giao-duc/nam-sai-lam-khien-tre-khong-gioi-tieng-anh-4078219.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này