Lợi thế khi chọn chương trình quốc tế Cambridge tại VAS


VAS trực thuộc trường Cambridge, có nhiều lộ trình học tập đáp ứng nhu cầu, năng lực của học sinh bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng.

source https://vnexpress.net/loi-the-khi-chon-chuong-trinh-quoc-te-cambridge-tai-vas-4078216.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này