Loài chim trang trí tổ công phu thu hút bạn tình


Chim đinh viên trau chuốt tổ cả về hình dạng, chất liệu và màu sắc bởi đó là yếu tố quyết định cơ hội giao phối trong mùa sinh sản.

source https://vnexpress.net/loai-chim-trang-tri-to-cong-phu-thu-hut-ban-tinh-4083396.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này