Diễn biến Covid-19


Sáng nay không có ca nhiễm mới. Số người nhiễm 245. Cách ly 63 y bác sĩ tiếp xúc "bệnh nhân 243". Bộ Y tế nâng cấp độ chống dịch. 

source https://vnexpress.net/dien-bien-covid-19-4071803.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này